Главная страница
Конфиденциальность
Информация для авторов
Наши контакты

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ ОБНОВЛЕНО СЕГОДНЯ

 


မွင်းႁႃေၵႃႉႁၵ်ႉ

มอง หา ก้อ ฮัก - นางคำหอม | မွင်းႁႃေၵႃႉႁၵ်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV) มอง หา ก้อ ฮัก - นางคำหอม | မွင်းႁႃေၵႃႉႁၵ်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV)
Просмотры : 611 ၵႂၢမ်း - မွင်းႁႃေၵႃႉႁၵ်ႉႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးလႆွၶမ်းမူၼ...    от : Creative Record.
 Смотреть
[Guitar Version]  ေၵႃႉဢွၼ်တၢင်း - ၸႆၢးလၢဝ်သႅင် [Guitar Version] ေၵႃႉဢွၼ်တၢင်း - ၸႆၢးလၢဝ်သႅင်
Просмотры : 2 311 เพลง : ก้อ อ๋อน ตาง ศิลปิน : จายหลาวแสงคำร้อง : จายหลาวแสงၵႂၢမ်း - ေၵႃႉဢ...    от : Creative Record.
 Смотреть
โกนผานอ่อน  จายหลอยเมือง I ၵႂၢမ်း - ၵူၼ်းၽၢၼ်ဢွၼ်ႇ  - ၸႆၢးလွႆမိူင် (Official Audio) โกนผานอ่อน จายหลอยเมือง I ၵႂၢမ်း - ၵူၼ်းၽၢၼ်ဢွၼ်ႇ - ၸႆၢးလွႆမိူင် (Official Audio)
Просмотры : 2 289 ၵႂၢမ်း - ၵူၼ်းၽၢၼ်ဢွၼ်ႇႁွင်ႉ - ၸႆၢးလွႆမိူင်းတႅမ်ႈ - ၸႆၢးလွႆမိူင်းမူၼ်...    от : Creative Record.
 Смотреть
มอง สาม คาว - นางคำหอม | မွင်းသၢမ်ၶၢဝ်း - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV] มอง สาม คาว - นางคำหอม | မွင်းသၢမ်ၶၢဝ်း - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV]
Просмотры : 3 812 ၵႂၢမ်း - မွင်းသၢမ်ၶၢဝ်းႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးသႅင်မိူင်း...    от : Creative Record.
 Смотреть
จู้ ฮัก น้อง จอม เปิน - นางคำหอม | ၸူႉႁၵ်ႉၼွင်ႉၸွမ်းပိူၼ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV) จู้ ฮัก น้อง จอม เปิน - นางคำหอม | ၸူႉႁၵ်ႉၼွင်ႉၸွမ်းပိူၼ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV)
Просмотры : 3 078 ၵႂၢမ်း - ၸူႉႁၵ်ႉၼွင်ႉၸွမ်းပိူၼ်ႈႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးလႆွ...    от : Creative Record.
 Смотреть
မိူင်းလႃႁဵတ်းသၢၵ်ႈေသႇ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / เมิงลาเฮดซากเหส่ - นางคำหอม (official MV) မိူင်းလႃႁဵတ်းသၢၵ်ႈေသႇ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / เมิงลาเฮดซากเหส่ - นางคำหอม (official MV)
Просмотры : 1 939 ၵႂၢမ်း - မိူင်းလႃႁဵတ်းသၢၵ်ႈေသႇႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်း...    от : Creative Record.
 Смотреть
อ่ำ ห้าม ซี เย้า - จายยอดคำ | ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသီးယဝ်ႉ - ၸႆၢးယွတ်ႈၶမ်း [OFFICIAL MV] อ่ำ ห้าม ซี เย้า - จายยอดคำ | ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသီးယဝ်ႉ - ၸႆၢးယွတ်ႈၶမ်း [OFFICIAL MV]
Просмотры : 2 519 ၵႂၢမ်း - ဢမ်ႇႁၢမ်ႈသီးယဝ်ႉႁွင်ႉ - ၸႆၢးယွတ်ႈၶမ်းတႅမ်ႈ - ၸႆၢးၺၢၼ်ႇယမူၼ်...    от : Creative Record.
 Смотреть
จาย เอ๋ย อย่า ใจ๋ หนำ - นางคำหอม | ၸႆၢးဢိူၺ်ယႃႇၸ်ႂၼမ် - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV) จาย เอ๋ย อย่า ใจ๋ หนำ - นางคำหอม | ၸႆၢးဢိူၺ်ယႃႇၸ်ႂၼမ် - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV)
Просмотры : 1 812 ၵႂၢမ်း - ၸႆၢးဢိူၺ်ယႃႇၸ်ႂၼမ်ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးၶမ်းၼူၼ်...    от : Creative Record.
 Смотреть
ေၽႁၵ်ႉ  - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / เพ ฮัก - นางคำหอม (official MV) ေၽႁၵ်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / เพ ฮัก - นางคำหอม (official MV)
Просмотры : 1 527 ၵႂၢမ်း - ေၽႁၵ်ႉ ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်မူၼ်ႉၵႂၢမ်...    от : Creative Record.
 Смотреть
ၸႆၢးၼႃႈငိုၼ်း - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / จายหน้าเงิน - นางคำหอม (official MV) ၸႆၢးၼႃႈငိုၼ်း - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / จายหน้าเงิน - นางคำหอม (official MV)
Просмотры : 651 ၵႂၢမ်း - ၸႆၢးၼႃႈငိုၼ်းႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်မူၼ...    от : Creative Record.
 Смотреть
ႁႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းေၽ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် | ห้า เส้น ตาง เผ - นางคำหอม (official MV) ႁႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းေၽ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် | ห้า เส้น ตาง เผ - นางคำหอม (official MV)
Просмотры : 1 345 ၵႂၢမ်း - ႁႃႈသဵၼ်ႈတၢင်းေၽ ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးလူင်းသႅင်...    от : Creative Record.
 Смотреть
ไป้ ปี้ มา ขอ - นาง คำหอม | ပ်ႂႉပီႈမႃးေၶႃ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV] ไป้ ปี้ มา ขอ - นาง คำหอม | ပ်ႂႉပီႈမႃးေၶႃ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV]
Просмотры : 552 ၵႂၢမ်း - ပ်ႂႉပီႈမႃးေၶႃႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးယီႈလၢဝ်မူၼ်ႉ...    от : Creative Record.
 Смотреть
ၵွပ်ႈႁၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / ก้อบฮักอ่ำไล่ - นางคำหอม (official MV) ၵွပ်ႈႁၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / ก้อบฮักอ่ำไล่ - นางคำหอม (official MV)
Просмотры : 531 ၵႂၢမ်း - ၵွပ်ႈႁၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်...    от : Creative Record.
 Смотреть
อ่ำไค้เจบแท่ง - นาง คำหอม | ဢမ်ႇၶ်ႂႈၸဵပ်းထႅင်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV] อ่ำไค้เจบแท่ง - นาง คำหอม | ဢမ်ႇၶ်ႂႈၸဵပ်းထႅင်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV]
Просмотры : 1 383 ၵႂၢမ်း - ဢမ်ႇၶ်ႂႈၸဵပ်းထႅင်ႈႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးယီႈလၢဝ်...    от : Creative Record.
 Смотреть
โต๋ จำ ใจ๋ หยาน - นางคำหอม | တူဝ်ၸမ်ၸ်ႂယၢၼ် - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV) โต๋ จำ ใจ๋ หยาน - นางคำหอม | တူဝ်ၸမ်ၸ်ႂယၢၼ် - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV)
Просмотры : 324 ၵႂၢမ်း - တူဝ်ၸမ်ၸ်ႂယၢၼ်ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးလူင်းသႅင်မူၼ...    от : Creative Record.
 Смотреть
คาวตาง 12 เหลิน - นางคำหอม | ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းသွင်လိူၼ် - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV] คาวตาง 12 เหลิน - นางคำหอม | ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းသွင်လိူၼ် - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV]
Просмотры : 590 ၵႂၢမ်း - ၶၢဝ်းတၢင်းသိပ်းသွင်လိူၼ်ႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၼၢင်းၶ...    от : Creative Record.
 Смотреть
กว่า ตี ไก๋ ไก๋ - นางคำหอม | ၵႂႃႇတီႈၵႆၵႆ -  ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV] กว่า ตี ไก๋ ไก๋ - นางคำหอม | ၵႂႃႇတီႈၵႆၵႆ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် [OFFICIAL MV]
Просмотры : 428 ၵႂၢမ်း - ၵႂႃႇတီႈၵႆၵႆႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးၶမ်းလူၺ်မူၼ်ႉၵႂ...    от : Creative Record.
 Смотреть
ฮัก เฮา เย้า เอา เปิ่น - นางคำหอม | ႁၵ်ႉႁဝ်းယဝ်ႉဢဝ်ပိူၼ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV) ฮัก เฮา เย้า เอา เปิ่น - นางคำหอม | ႁၵ်ႉႁဝ်းယဝ်ႉဢဝ်ပိူၼ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် (official MV)
Просмотры : 722 ၵႂၢမ်း - ႁၵ်ႉႁဝ်းယဝ်ႉဢဝ်ပိူၼ်ႈႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးလႆွၶမ...    от : Creative Record.
 Смотреть
ႁၼ်သူလၵ်ႉႁၵ်ႉ -  ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / หันสูลักฮัก - นางคำหอม (official MV) ႁၼ်သူလၵ်ႉႁၵ်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / หันสูลักฮัก - นางคำหอม (official MV)
Просмотры : 858 ၵႂၢမ်း - ႁၼ်သူလၵ်ႉႁၵ်ႉႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၸႆၢးယီႈမူၼ်ႉၵႂၢမ...    от : Creative Record.
 Смотреть
ပ်ႂႉႁပ်ႉမွၵ်ႇႁၢမ်းလႆၢ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / ไป้ฮับหมอกฮามหลาย - นางคำหอม (official MV) ပ်ႂႉႁပ်ႉမွၵ်ႇႁၢမ်းလႆၢ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ် / ไป้ฮับหมอกฮามหลาย - นางคำหอม (official MV)
Просмотры : 658 ၵႂၢမ်း - ပ်ႂႉႁပ်ႉမွၵ်ႇႁၢမ်းလႆၢႁွင်ႉ - ၼၢင်းၶမ်းႁွမ်တႅမ်ႈ - ၼၢင်းၶမ်း...    от : Creative Record.
 Смотреть